آدرس مراکز ما

آدرس مراکز ما

مرکز شماره ۱

تهران- آریاشهر- بلوار آیت اله کاشانی- نرسیده به جنت آباد
بین خیابان شقایق و خیابان سازمان برنامه ی شمالی- کوچه ی دوم شرقی(ضلع جنوبی بلوار آیت اله کاشانی)
پلاک ۱۲ (ساختمان آپادانا)- واحد ۲
۰۲۱-۴۴۱۴۰۹۱۴-۱۵
۰۹۳۹-۴۴۱۴۰۹۱